ČeskySlovenskyChange LanguageSite Map - Mapa webumobil: + 420 777 116 484 mail: info@aceit.cz
Home

Antispam

Každý uživatel internetu se určitě někdy setkal s pojmem spam. Hromadná nevyžádaná korespondence nejčastěji šířená e-maily se stává čím dál větším problémem. Naším cílem je klienta před touto hrozbou co nejefektivněji chránit pomocí vlastních antispamových technologií, které v kombinaci s konvečními technikami zajišťují přesné označení nevyžádané pošty. Nadstandardem je i rychlá a kvalitní poštovní služba s podporou šifrování obsahu pomocí certifikátů.

Pojem Spam

Svůj název si spam vypůjčil od značky amerických konzerv lančmítu, vyráběných od počátku 30. let minulého století až dodnes. Ve Velké Británii byla tato značka vždy velmi neoblíbená a proto i v seriálu Monty Python vznikla scénka, ve které se omezila veškerá nabídka jedné restaurace pouze na spam, a to i přes četné protesty zákazníků.

Historie Spamu

Ač se to může zdát neuvěřitelné, historie spamu (tak jak ho známe dnes) sahá až ke konci 70. let 20. století. Zaměstnanec Digital Equipment Corporation zaslal 1. května roku 1978 zprávu adresovanou do sítě ARPANET, ve které prezentoval produkty této společnosti. V předmětu zprávy bylo uvedeno (dnes již celkem obvyklé) "MAKE.MONEY.FAST". Nikdo tehdy jistě netušil, že se spam stane jedním z nejdiskutovanějších problémů moderního internetu.

Proč tolik?

Řadě lidí určitě vrtá hlavou, jak je možné, že se spam dočkal tak obrovského masového rozšíření. Paradoxem je, že velikou část viny nesou ti, do jejichž e-mailových schránek je nevyžádaná pošta zaslána. Kdyby se nenašlo vždy alespoň pár jedinců, kteří na spamy reagují, mohl být dnes podíl spamu na internetu podstatně menší. Náklady na zaslání reklam jsou totiž tak nízké, že stačí řádově desítky odpovědí a spammer přesto profituje.

Možnosti filtrování spamu

Aby se značně omezil přísun nevyžádané pošty, byly vyvinuty metody, které jsou přímo určené pro boj s tímto negativním fenoménem. Třídění a přebírání e-mailů tak není úkolem samotného uživatele, ale různých anitspamových filtrů, které můžeme rozdělit do několika kategorií. 

 • Filtrování pošty koncového klienta - Pošta je kontrolována pomocí Antivirových či antispamových software naistalovaných přímo na PC uživatele.  
 • Filtrování na serveru klienta -  Filtry jsou nainstalované na poštovních serverech klienta (Win / Unix) a spam je tak ničen ještě před tím, než dojde k samotnému uživateli.
 • Filtrování domén pomocí Spamfilteru - Filtrace probíhá přes komplexní hardwarový spamfilter a pošta je až posléze předána poštovnímu serveru klienta.

Ace Spamfilter - popis vlastností

Velmi účinným prostředkem pro boj se spamem je tzv. Spamfilter. Filtrace a blokace nevyžádaných zpráv je dnes bohužel nutností a my jsme si toho dobře vědomi.

 • zachytí přes 99% spamu z celkového objemu zpráv doručovaného do Vaší schránky
 • doručí všechny legitimní zprávy
 • automaticky zálohuje odfiltrované zprávy do karantény, žádné zprávy se neztratí
 • šetří čas, který jinak trávíte tříděním nevyžádané pošty
 • odstraní 100% virů přenášených e-mailem (elektronickou poštou)
 • vytváří statistiky e-mailového provozu pro vaši doménu

Ace Spamfilter - popis technologie

 • Kontrola struktury a splnění všech standardů zprávy.
 • Detekce DomainKeys Identified Mail (DKIM) a ostatních certifikačních služeb.
 • Kontrola pomocí aktuálních veřejných blacklistů. Zde si můžete otestovat váš odchozí SMTP server.
 • Kontrola zpráv pomocí několika antivirových filtrů.
 • Aplikace antispamových filterů (v současnosti používáme cca 20 filterů).
 • Kontrola zpráv obsahujících obrázkové přílohy pomocí dvou OCR.
 • Aplikace vlastních bayes filterů (systém, který se učí ze zpráv, jež prošly antispamem)
 • Vyhodnocení skóre - podle výsledné hodnoty označí nebo přesune spam do karantény a čisté e-maily předá do poštovní schránky příjemce.

Detekce Spamu - terminologie

Blacklist (Černá listina) - Nejběžnějším způsobem blokace nevyžádané pošty je tzv. blacklist. Jedná se o seznam IP adres, ze kterých chodí nevyžádaná pošta a které budou tím pádem blokovány.

Whitelist (Bílá listina) - Přesný opak blacklistu. Pokud jsou servery mimořádně napadány spamem, vytvoří se tzv. whitelist, který povolí příjem pošty jen z důvěryhodných IP adres. E-mail z IP adresy, jež není na whitelistu nebude doručen.

Greylist (Šedá listina) - Nejmodernější řešení v otázce problematiky spamu. Tato metoda funguje na bázi zapamatování 3 údajů (IP adresy odesílatele, poštovní adresy odesílatele a poštovní adresy příjemce) a podle záznamu v databázi se rozhodne, zda bude pošta doručena či pozdržena. První dopis je automaticky odmítnut a zaznamenán. Po určitou dobu jsou dopisy se shodnými atributy odmítány a pokud se SMTP server stále pokouší o odeslání, je pošta normálně přijata.