ČeskySlovenskyChange LanguageSite Map - Mapa webumobil: + 420 777 116 484 mail: info@aceit.cz
Home

Corporate Identity

Corporate Identity je synonymem pro image firmy. Dokonalé sjednocení všech aspektů Corporate Identity do jednoho uceleného stylu je jednou z cest k úspěšnému podnikání

Tři základní pilíře Corporate Identity

Korporátní design

Pojem korporátní design zahrnuje veškeré grafické prvky, mezi které můžeme zařadit logo společnosti, firemní barvy a písmo, merkantilní tiskoviny (katalogy, prospekty, obaly...), případně i samotný design výrobků.

Korporátní komunikace

Témata korporátní komunikace jsou přímo vztažená k existenci firmy, její činnosti a výsledkům. V důsledku jde o zveřejňování a prezentaci hospodářských výsledků či firemní strategie. Cílem je dlouhodobé a systematické budování firemní reputace. Základním pilířem jsou dobré public relations.

Korporátní chování

Korporátní chování velmi úzce souvisí s korporátní kulturou a jeho podstata je tvořena firemními normami, pravidly či názory, které do Vaší společnosti přinášejí zaměstnanci.

Vdechněte vaší firmě nový život a prezentujte se na trhu profesionálně zpracovaným logem od Ace IT. Na základě Vašeho konceptu vytvoříme a zrealizujeme moderní, originální a zapamatovatelný logotyp, splňující Vámi zadaná kritéria. Nepodceňujte Corporate identity, protože logo je jedním ze základních kamenů každé firmy. Nevhodně zvolená barevná paleta nebo font může působit lacině či nevkusně a v krajních případech tak odradit potencionálního zákazníka.

Corporate Identity od Ace IT s.r.o.

  • Návrh a realizace firemního loga
  • Tvorba merkantilních tiskovin (případně návrh reklamních předmětů)
  • Kompletní webdesign včetně SEO optimalizace
  • Reklamní kampaň