Tvorba webových stránek a online aplikací Pracovní doba: 9:00 - 16:00

Úvod do Google Analytics (GA)

Úvod do Google Analytics (GA)
09.11.2020

Úvod do Google Analytics (GA)

Google analytics je nástroj, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svého webu. Společnosti zde sledují chování zákazníků, prodeje, historickou návštěvnost a další...

Než se začneme bavit o fungování Google analytics měli bychom si ujasnit některé základní pojmy:

Report = hlášení o určitém stavu, podání zprávy o systému, programu či aplikaci.

Metrika = čísla, která lze sčítat, odečítat, dělit apod. například počty návštěv, časy, finanční částky…

Dimenze = hodnoty, podle kterých se metriky „rozřežou“ jsou nepočitatelné např. název kampaně, url stánky, 

Segmentace = alfa / omega = zobrazení dílčí části dat

Uživatel = identifikovaný pomocí tzn. CID uloženého v cookies v prohlížeči

Návštěvy = identifikátor unikátnosti, dělí se při 30 minutách nečinnosti, po příchodu z jiného zdroje, při přelomení půlnoci 

Zobrazení stránek = načtení stránky (a měřícího skriptu GA)

Průměrná hloubka návštěvy = metrika, průměrný počet zobrazených stránek (počet zobrazení/ počet návštěv)

Průměrná délka návštěvy = GA nevědí, jak dlouho je uživatel na jedné stránce, časový interval mezi prvním a posledním hitem

Okamžité opuštění (bounce) = návštěva, která obsahovala právě jednu pageview (zobrazenou stránku)

Míra okamžitého opuštění (bounce rate) = počet bounců /počet návštěv na webu

Konverze = Chtěná akce uživatele např. transakce, nákup. Konverzovat návštěvníka na zákazníka, měření cílů je třeba nastavit, konverze se počítají během dané návštěvy pouze 1x

Konverzní poměr =procento návštěv, které zkonverzovaly

Transakce = nákup v e-commerce řešení (enhanced ecommerce), lze jich provést v rámci návštěvy více

Transakční poměr = Může být i více než 100 % (díky nekonečnému množství možných konverzí)

Na které reporty se zaměřit?

Nejtypičtější report => akvizice => Veškerá návštěvnost => zdroj/medium

REPORT ZDROJ/MÉDIUM= jedná se o spojení dvou dimenzí

1.     ZDROJ = pojmenování zdroje ze kterého uživatel přišel, většinou název domény 

2.     MÉDIUM = označeni typu zdroje, rozliším, zda uživatel přišel z placeného nebo neplaceného zdroje

Médium = cpc, banner, email, social, product

Zdroj = google.com, seznam, facebook, heureka

Jak GA zjišťují média

Koukají se na předcházející URL adresu, zjistí, jestli to není vyhledávač (organic). Pokud to není vyhledávač, udělají z toho odkazující stránku = referral

CO NAJDEME NA SOUHRNU REPORTU ZROJ/MÉDIA?

Graf = může být zajímavý, ale zároveň většinou se s ním nedá dělat hluboká analytika.  Můžeme sledovat například návštěvnost našeho webu ku provedeným transakcím díky dodatečné metrice.

Tabulka = zobrazuje konkrétní čísla, metriky, dimenze 

Rozsah dní = vybíráme časové období, typický je 30 dnů od včerejšího dne 30 dnů dozadu, pokud je váš web hodně navštěvovaný vidíte data s časovou prodlevou, pokud je méně navštěvovaný vidíte je skoro v reálném čase. Můžeme přidat další časové období pro porovnání s jiným. (snažíme se porovnávat například stejný počet víkendů, stejný počet všedních dnů, stejné měsíce, data se nám pak nezkreslují)

POTŘEBUJETE SLEDOVAT JINÉ ÚDAJE NEŽ GA POSKYTUJE? ZALOŽTE SI VLASTNÍ REPORT!

Záložka Přizpůsobení => vlastní reporty => jednoduchý report, který si sám přizpůsobím

Vytvoření vlastního přehledu = vyplnit název, dimenze, metrika (vstupní stránka, reklamní kampaň) a uložím

CO NAJDEME V ZÁLOŽCE V REÁLNÉM ČASE?

Aktuální počet aktivních uživatelů na webu

Číslo, které na stránce vidíme není úplně reálné. Člověk, který se připojí a stráví na našem webu například jednu minutu je v databázi zaznamenán na pět minut. Pod tímto číslem najdeme graf, který porovnává uživatele, používající mobilní telefon nebo uživatele používající stolní počítač.

Zobrazení stánek

Zde už je aktivita zaznamenána v intervalu 30 minut, vidíme tedy reálnější číslo zákazníků na webu po jedné minutě. Vedle je i zaznamenáno po sekundách.

Dále:

Nejčastější odkazující stránky, Nejvýraznější provoz ze sociálních sítí, Nejlepší aktivní stránky, Nejčastější klíčová slova

Nejčastější umístění = mapa, znázorňující odkud se uživatel připojil.

REPORT CHOVÁNÍ

Pro analýzu chování existují i lepší nástroje 

Hotjar.com, Crazyegg.com, Clicktale.com, Smartlook.com

Najdeme zde stránky, z kterých je nejčastěji náš web navštěvován ale taká výstupní stránky

Události

Zjišťují stisknutí tlačítka, přidání věcí do košíku, stahování dokumentu

Parametry = kategorie, akce, štítek, hodnota

Dva hlavní reporty

  • Nejčastější události = paradoxně zde najdeme všechny události, 
  • Stránky = primární dimenze je stránka na které se událost stala
  • Není vhodné to s událostmi přehánět, snadno se „ZANESOU“!

Uživatelé se dělí na KLIKAČE a HLEDAČE

  1. KLIKAČ = Prokliká se přes všechny naše filtry až k jeho cíli (Muži – oblečení – mikiny – bez kapuci)
  2. HLEDAČ = svůj cíl okamžitě napíše do vyhledávacího okýnka

Využíváme zde report stránky vyhledávaní, kde najdeme seznam stánek, kde uživatelé hledají, kde u vyhledávaní skončí, kolik času tráví po vyhledávání. Výrazy, které uživatelé hledají (report hledané výrazy) = umožňuje nám např. rozšířit portfolio našich produktů, přetřídění, jiné rozložení stránky…

Cíle a konverze

·      Založený na zobrazení stránky

·      Založený na události

·      Doba strávená na stránce

·      Počet stránek na návštěvu

·      Chytrý cíl

Cíle se musí nastavit v sekci správce úroveň výběru dat, je jich omezené množství (20), pokud jeden cíl nastavíte nemůžete ho už odstranit (upravit ano).

Nastavuje název a typ cíle. (dva základní typy cíl nebo událost)

Typ cíle cíl = cílem je, aby uživatel došel k děkovací zprávu, například potvrzení objednávky, uživatel se k této url adrese nemůže dostat jinak než po vyplnění objednávkového formuláře.

Typ cíle událost = pokud například uživatel dokouká video až do konce

 

Nejnovější články

Copywriting

31.10.2020
Josef Ther

Josef Ther

Jednatel společnosti

Pokud chcete vytvořit webové stránky, webovou aplikaci nebo máte jakýkoliv dotaz, neváhejtete nás kontaktovat.

Máte dotazy?
Zavolejte nám
+420 777 116 484